Монте да Форналха (Португалия)

Все още има нещо специално и привлекателно в малкия провинциални хотели насред недокосната природа, за която малко хора знаят къде е трудно да се стигне. Един от тях е прекрасен. мини хотел Monte da Fornalha в Португалия е просто заобиколен от гроздови и маслинови горички, а в своите 6 стаи може в същото време да бъде не повече от 12 души. Прави впечатление, че най-близкият магазин или хотел е на 4 км хотели. Невероятно спокойно и красиво място!

Heather Thompson
Rate author
Красив интериор. Онлайн списание.
Add a comment