Зимата в Швеция е красива както винаги

Ако изведнъж някой не забеляза, днес е първият ден на зимата, така нас наистина зимен пост. Всички знаем, че най-красивото зимата и най-удобните къщи са в Скандинавия, а ние предлагаме ще замине на запад от Швеция до малко селце, където царува спокоен селски живот. Тази очарователна къща е отвън жълто, но вътре е напълно бяло, като сняг извън прозореца. Но нито едното, нито другото за какъв студ не може да се говори в къщата – интериорите са много топли и искрена, което потвърждава радостните деца. Добър за всички уикенд!

ПОВЕЧЕ: Въплъщението на зимния комфорт – вила в Норвегия

Heather Thompson
Rate author
Красив интериор. Онлайн списание.
Add a comment